Warsztaty uzupełniają ofertę szkół podstawowych o edukację architektoniczną i urbanistyczną. Działalność Fundacji jest odpowiedzią na konieczność podnoszenia świadomości architektonicznej i urbanistycznej mieszkańców, uwrażliwiania ich na estetykę przestrzeni publicznej. Zadaniem warsztatów jest podniesienie świadomości i poczucia odpowiedzialności za otaczającą nas przestrzeń miejską, a także wyzwolenie inicjatyw twórczych.

to cykl warsztatów architektonicznych, które składają się z czterech półtoragodzinnych spotkań dedykowanych uczniom klas I-III. W trakcie zajęć dzieci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi historii architektury i urbanistyki oraz typów budownictwa. Naszym celem jest pobudzenie wyobraźni, uwrażliwienie dzieci na otaczającą je przestrzeń. Warsztaty rozwijają umiejętności myślenia przestrzennego i abstrakcyjnego, stymulują twórcze myślenie i wyzwalają kreatywność.

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt.

W drugiej edycji projektu wzięli udział uczniowie z warszawskich szkół podstawowych:

Co to jest dom? Po co budujemy domy?

Czy chcielibyśmy mieszkać we wspólnocie?
Jakie przestrzenie chcielibyśmy dzielić, a jakich nie?

Czy nowoczesne technologie mogą pomóc nam żyć w zgodzie z naturą?

Jak wyglądają współczesne miasta, a jak chcielibyśmy, żeby wyglądały?

Historyk sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożycielka (wraz z Katarzyną Juchniewicz) Fundacji Architektury. Zajmuje się architekturą i wzornictwem przemysłowym XX wieku oraz edukacją kulturalną. Specjalizuje się w architekturze modernizmu i designie. Prowadzi warsztaty architektoniczne dla dzieci. Angażuje się w projekty łączące sztuki wizualne i architekturę. Jest odpowiedzialna za koncepcję i prowadzenie warsztatów .

Fotograf, uczęszcza do Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Swoje prace prezentował na wystawie Galerii Bezdomnej (2013). Interesuje się makrofotografią, fotografią reporterską i polską kinematografią. Współpracuje z Fundacją Architektury. Autor dokumentacji fotograficznej warsztatów .

Grafik, studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Obecnie student Wydziału Sztuki Nowych Mediów warszawskiej ASP. Jego projekty łączą analogowe i cyfrowe środki wyrazu. Oprócz grafiki w swoich realizacjach wykorzystuje również video, animację i fotografię. Jego prace zostały opublikowane w roczniku „Print Control” oraz książce „Los Logos 6”. Uczestnik 23. Międzynarodowego Biennale Plakatu. Współpracuje z Centrum Cyfrowym Projekt: Polska oraz Fundacją Architektury. Autor oprawy graficznej warsztatów .

Karolina Andrzejewska
koordynator projektu
tel. 506 029 362
info@fundacja-architektury.pl

Fundacja Architektury
ul. Słowackiego 5/13 m. 57
01-592 Warszawa